กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  ท่านรองผู้อำนวยการทุกท่าน  ท่านอาจารย์จำนง คล้ายเครือหัวหน้าแผนกวิชาการงาน ที่อนุมัติเห็นชอบในการจัดทำโครงงานและให้การสนับสนุน ท่านอาจารย์พัชรินทร์ โรจน์วิทย์ อาจารย์มัทพรรรณ อันเดอร์สสัน สนับสนุนการทำรูปเล่มและเขียนโครงงาน รวมทั้งคณะครูประจำแผนกวิชาทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของการทำงานมาโดยตลอด และทุนการทำงานบางส่วนได้รับอุดหนุนการทำงานจาก ญาติ และครอบครัวของผู้จัดทำ

จึงขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ได้อุดหนุนการทำงาน และให้กำลังใจแก่ผู้จัดทำเสมอมา  กระทั่งการศึกษาค้นคว้าโครงงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คณะผู้จัดทำขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน คณะผู้จัดทำมีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่งจากทุกท่านที่ได้กล่าวนามมา และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: