จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1.   เพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเรื่อง  “กระเป๋าพอเพียง” ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

2.    เพื่อนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการดำเนินชีวิต 

3.    เพื่อสร้างความรอบรู้ในการทำงานกลุ่มและการทำโครงงาน  รวมทั้งการเขียนรูปเล่มโครงงานและการจัดแผนโครงงาน

4.    เพื่อรณรงค์ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการนำวัสดุใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์    

 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน

ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤศจิกายน 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: