ผลการทดลอง

จากการที่ผู้จัดทำโครงงาน เรื่อง กระเป๋าพอเพียง ได้ศึกษาการทำกระเป๋าสานและปฏิบัติตามขั้นตอนของการจักรสาน คณะผู้จัดทำจึงสนใจ เนื่องจากมีวัตถุดิบในการที่จะมาทำกระเป๋า และมีวิทยากรที่จะนำทางในการสอนตามขั้นตอนของการสานกระเป๋าตั้งแต่การตัดเชือก วางฐานกระเป๋า และสานต่อถึงปากกระเป๋าตลอดจนการถักหูกระเป๋า และเทคนิคในการทำลวดลายสวยงามบนกระเป๋า คณะผู้จัดทำให้ความสนใจและใส่ใจในการสานกระเป๋าจึงทำให้กระเป๋าสานเกิดขึ้นอย่างสวยงามอย่างภาคภูมิใจ คณะผู้จัดทำจึงสรุปผลการจัดทำโครงงานในครั้งนี้ว่าประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายซึ่ง

เชือก (PAPER BRAND) สามารถนำมาสานเป็นกระเป๋าได้ ซึ่งมีความสวยงามและคงทน ดังภาพ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: